SPRAWDZIAN DLA KLASY I

 

 

Imię i nazwisko.....................................................................

 

  1. Przeczytaj  uważnie zdania.

Bartek ma psa.

Nazwał go Pucek.

Zrobił mu budę.

Pomalował ją na żółto.

 

  1. Uzupełnij zdania wyrazami z tekstu.

 

Pies Bartka ma na imię ......................................

Bartek zrobił psu .................................................

Budę pomalował na ............................................

 

  1. Podziel wyrazy na sylaby i zaznacz samogłoski.

 

Pucek –

Bartek -

Buda -

     Pomalował -

     Pies –

  

4.Policz i napisz.

 

wyraz

Ile liter

Ile  głosek

Smycz

 

 

Szyja

 

 

Dzbanek

 

 

 

5.     Oblicz.

8+1=                      9-1=                   8-3=

3+6=                       7+2=                    8-6 =

5+3=                      10-4=                 9-5=

 

 

 

6.Przeczytaj zadanie i rozwiąż je.

 

Pucek miał 5 kostek. Od Bartka dostał jeszcze 4. Ile ma teraz?

 

...................................................................................

 

Pucek ma teraz .............. kostek.

 

7. Dopełnij do 10.

                                      

    6 + 4                  5 +                           + 8

 


  + 9                                   10                                + 7

 


 2 +                                                  4 + 

                                     + 3                        

 

 

8. Wpisz kolejne liczby.

 

 

     9

            10

 

 

 


9. Oblicz.

 

11 – 1 =                     17 – 10 =               10 + 7 = 

10 + 4 =                     8 + 10 =                 18 – 8 =  

16 – 6 =                     19 – 9 =                 10 + 3 =

Ocenianie uczniów w klasie I

 

Czas trwania sprawdzianu 90 min.

Polecenia czyta nauczyciel. W razie potrzeby objaśnia je.

 

Zadania :

1.     Ciche czytanie ze zrozumieniem.

2.     Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami – 3p.

3.     Podział wyrazów na sylaby. Rozpoznawanie samogłosek. – 10p.

4.     Dzielenie wyrazów na głoski i litery – 6p.

5.     Dodawanie i odejmowanie liczb  w zakresie 10 – 4p.

6.     Rozwiązywanie prostych zadań z treścią – 2p.

7.     Dopełnianie do 10 – 4p.

8.     Zapisywanie kolejnych liczb drugiej dziesiątki – 4p.

9.     Dodawanie i odejmowanie liczb w drugiej dziesiątce – 4p.

Razem punktów 37.

 

      I poziom – 37-31p.

      II poziom – 30-24p.

     III poziom – 23-17p.

     IV poziom – 16-9p.

     V poziom  - 8-0 p.